Line

Line Kongssund

Rådgiver anlegg og idrettsråd
Moelven IL

Arrangementskomiteen for «Åpning av Skarpsno Arena», hadde hatt noen hektiske uker og dager i innspurten til åpningen av det nye friidrettsanlegget, som var satt til 10. september.

På vårt fellesmøte i komiteen fire dager før åpningen skulle finne sted, var det primus motor Dag Kåshagen som kastet fram ideen om at vi burde ha en «profesjonell filmer», som tok dronebilder og filmatiserte selve åpningsdagen? Tiden var knapp, og jeg fikk oppdraget om å undersøke om det fantes noen som kunne løse oppdraget på så kort varsel?

Jeg hadde erfaring med Erik Hansen Studio fra tidligere, under åpningen av Pilegrimsbua i Stange kommune, som han løste på en utmerket måte i 2021. Derfor var han den første jeg tenkte på, også denne gangen. Tre dager før åpningen ble Erik Hansen oppringt, og jeg presenterte oppdraget, som denne gangen var for frivilligheten og Moelven IL, friidrett. Han ble utfordret på å filmatisere mangfold i aktivitet og deltagelse, idrettsglede og stolthet over det nye anlegget – og synliggjøre selve åpningen med bl.a. snorklipping. Dette skulle være en film på 2-3 minutter som vi kunne ha som et godt minne og tilbakeblikk, og som kunne synliggjøre stoltheten av all frivilligheten som har blitt lagt ned – for å få til dette anlegget. Filmen kan også brukes som promotering av Moelven IL generelt og friidretten spesielt, og være som en inspirasjon for andre kommende anleggsbyggere – og mulige bidragsytere?

Vi i Moelven IL, friidrett vil rette en stor takk til Erik Hansen Studio, som løste vår bestilling på en faglig, ryddig og rask måte. Hansen var også mottakelig for innspill før, underveis og etter innspillingen, og gjorde redigeringer etter våre ønsker. Vi opplevde Erik Hansen Studio som en særdeles hyggelig samarbeidspart, som vi mer enn gjerne vil anbefale til andre!

Se alt vi har laget for Moelven IL